Oglas za nabavku zimske službene uniforme za zaposlene u Direkciji za Tehniku

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 94098
Дата публикации: 14-02-2017
Источник: Telekom Srbija

Описание

14.2.2017
Oglas za nabavku zimske službene uniforme za zaposlene u Direkciji za Tehniku

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke zimske službene uniforme za zaposlene u Direkciji za Tehniku za 2017. godinu, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Svetlana Brujić, svetlanabr@telekom.rs .

Rok za podnošenje ponude je 8.3.2017. godine, do 10,00 časova.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Airport operation services Источник: TED

Supply of vehicles which are to be contracted under the special measure on strengthening the response capacity of Serbia to cope effectively with increased mixed migration flows Источник: TED

IPA — Supply contract for AIS and AES equipment Источник: TED

Позив за подношење понуде - интернет Источник: Градска општина Палилула

Krečnjački kameni materijal za tamponske slojeve (šifra 7/2017) Источник: ЈКП "Београд пут"