Позив за подношење понуде - медијско праћење

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 92991
Дата публикации: 15-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Позив за подношење понуде - медијско праћење
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ
79416200 - Услуге саветовања у области односа са јавношћу

ПРЕУЗМИТЕ:

јавни позив и конкурсна документација


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Позив за подношење понуде - Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама Источник: Градска општина Палилула

EBRD - Rehabilitation of 7 Small Hydropower Plants in Serbia Источник: TED

Nabavka isporuke i ugradnje klima ormana u objektima Društva, broj nabavke 49/17 Источник: Telekom Srbija

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Обезбеђење објеката, бр. 17-37 Источник: Градска општина Палилула

Обавештење о закљученом уговору - Aутомобил, бр. 17-20 Источник: Градска општина Палилула