Обавештење о закљученом уговору - Aутомобил, бр. 17-20

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 92990
Дата публикации: 15-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Обавештење о закљученом уговору - Aутомобил, бр. 17-20
14. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Врста предмета: добра

Aутомобил, бр. 17-20

34110000 – путнички аутомобили


Уговорена вредност: 2.239.440,00 динара без пдв-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
- највиша - 2.239.440,00 динара без пдв-а
- најнижа - 2.239.440,00 динара без пдв-а


Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.02.2017.године
Датум закључења уговора: 14.02.2017. Године
Основни подаци о добављачу: "ćirinac" d.o.o., са седиштем у београду, ул. Венизелосова бр. 50
Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

председник комисије за јавну набавку

Милош алексић,с.р.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Позив за подношење понуде - медијско праћење Источник: Градска општина Палилула

Позив за подношење понуде - Услуге интернет обавештења, презентације и информисања на друштвеним мрежама Источник: Градска општина Палилула

EBRD - Rehabilitation of 7 Small Hydropower Plants in Serbia Источник: TED

Nabavka isporuke i ugradnje klima ormana u objektima Društva, broj nabavke 49/17 Источник: Telekom Srbija

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Обезбеђење објеката, бр. 17-37 Источник: Градска општина Палилула