Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - КОЛИЦА ЗА БЕБЕ (бр.17-19)

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 301094
Дата публикации: 24-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - КОЛИЦА ЗА БЕБЕ (бр.17-19)
23. фебруар 2017.

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 23.02.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - КОЛИЦА ЗА БЕБЕ (бр.17-19)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:


ПИТАЊЕ бр.1:
У документацији се поред осталог тражи да фирма која даје понуду поседује стандард ИСО 9001.
Да ли ми као фирма која не поседује ИСО стандард можемо приложити сертификат фирме која поседује стандард а уједно нам је добављач беби колица а чија колица прилажемо на тендеру.
Можемо доставити документ на увид и уговор о сарадњи куповине колица од те компаније која поседује сертификат, беби колица прилажемо на тендеру и предмет су Јавне набавке.
Молим Вас одговорите нам у најкраћем року како би наставили са прикупљањем документације.

ОДГОВОР:
Наручилац  је у складу са чланом 76. ЗЈН предвидео додатне услове за понуђаче у јавној набавци добара – Колица за бебе бр.17-19.
У делу пословни капацитет, поред поменутог, неопходно је да понуђач поседује сатандард  ИСО 9001 којим доказује имплементиран систем управљања (менаџмент) квалитетом у пословној организацији.
Наручилац неће прихватити тражени стандард Вашег добављача, имајући у виду да се исти односи на понућача у предметној јавној набавци, а не на дистрибутера, увозника или произвођача колица.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Airport operation services Источник: TED

NABAVKA DOBARA Источник: opština Bačka Palanka

Rezervni delovi za građevinske mašine (šifra 107/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"

Rezervni delovi mašina za farbanje i demarkiranje marke "CMC" (šifra 128/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"

Јавна набавка мале вредности добра - мрежна опрема, бр.М 02/17 Источник: Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије"