Позив за подношење понуде - Приремна настава за полагање завршног испита

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 295399
Дата публикации: 22-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Позив за подношење понуде - Приремна настава за полагање завршног испита
22. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Приремна настава за полагање завршног испита
79998000 - Услуге подучавања

ПРЕУЗМИТЕ (PDF 230 KB): јавни позив и конкурсна документација


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Pocinkovani stubovi saobraćajnih znakova (šifra 122/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"

Sredstvo za pranje i čišćenje građevinskih objekata (šifra 126/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"

Nabavka usluge aktuarske procene dugoročnih primanja zaposlenih Источник: Telekom Srbija

Poziv za nabavku ostalih ličnih zaštitnih sredstava (ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, respiratornih organa i ruku) broj nabavke 104/17 Источник: Telekom Srbija

Предлог ранг листе програма/пројеката удружења грађана поднетих на Првом конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години Источник: Градска општина Палилула