Предлог ранг листе програма/пројеката удружења грађана поднетих на Првом конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 295398
Дата публикации: 22-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Предлог ранг листе програма/пројеката удружења грађана поднетих на Првом конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години
22. фебруар 2017.

Република  Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
-Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана
Број: 06-3/2016-I-7-4-4/2- 3
21.02.2017.    
Београд

Комисијa за избор програма/пројеката удружења грађана на седници одржаној дана 21.02.2017.године, на основу члана 10. Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Палилула ( "Сл.лист Града Београда" број 101/14 ) доноси одлуку утбрђује се предлог ранг листе програма/пројеката удружења грађана поднетих на Првом конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години.


ПРЕУЗМИТЕ:
предлог ранг листе (PDF 16 KB)


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Позив за подношење понуде - Приремна настава за полагање завршног испита Источник: Градска општина Палилула

Pocinkovani stubovi saobraćajnih znakova (šifra 122/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"

Sredstvo za pranje i čišćenje građevinskih objekata (šifra 126/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"

Nabavka usluge aktuarske procene dugoročnih primanja zaposlenih Источник: Telekom Srbija

Poziv za nabavku ostalih ličnih zaštitnih sredstava (ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, respiratornih organa i ruku) broj nabavke 104/17 Источник: Telekom Srbija