Poziv za nabavku ostalih ličnih zaštitnih sredstava (ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, respiratornih organa i ruku) broj nabavke 104/17

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 295397
Дата публикации: 22-02-2017
Источник: Telekom Srbija

Описание

22.2.2017
Poziv za nabavku ostalih ličnih zaštitnih sredstava (ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, respiratornih organa i ruku) broj nabavke 104/17

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke ostalih ličnih zaštitnih sredstava po partijama, ( broj nabavke: 104/17 ), u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Zoran Maksimović, zoranmak@telekom.rs, ili Svetlana Brujić, svetlanabr@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 9.3.2017. godine, do 12,30 časova.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Предлог ранг листе програма/пројеката удружења грађана поднетих на Првом конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години Источник: Градска општина Палилула

Позив за подношење понуде - Приремна настава за полагање завршног испита Источник: Градска општина Палилула

Pocinkovani stubovi saobraćajnih znakova (šifra 122/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"

Sredstvo za pranje i čišćenje građevinskih objekata (šifra 126/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"

Nabavka usluge aktuarske procene dugoročnih primanja zaposlenih Источник: Telekom Srbija