Nabavka usluge aktuarske procene dugoročnih primanja zaposlenih

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 295396
Дата публикации: 22-02-2017
Источник: Telekom Srbija

Описание

22.2.2017
Nabavka usluge aktuarske procene dugoročnih primanja zaposlenih

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke usluge aktuarske procene dugoročnih primanja zaposlenih sa stanjem na dan 30.6.2017., 31.12.2017., 30.6.2018 i 31.12.2018. godine, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba i     e-mail adresa za preuzimanje Poziva je Marsela Simonović: marsela@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 7.3.2017. godine, do 11:00 časova.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Poziv za nabavku ostalih ličnih zaštitnih sredstava (ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, respiratornih organa i ruku) broj nabavke 104/17 Источник: Telekom Srbija

Предлог ранг листе програма/пројеката удружења грађана поднетих на Првом конкурсу за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2017. години Источник: Градска општина Палилула

Позив за подношење понуде - Приремна настава за полагање завршног испита Источник: Градска општина Палилула

Pocinkovani stubovi saobraćajnih znakova (šifra 122/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"

Sredstvo za pranje i čišćenje građevinskih objekata (šifra 126/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"