Nabavka letnje službene uniforme za zaposlene u direkciji za Tehniku

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 294283
Дата публикации: 23-02-2017
Источник: Telekom Srbija

Описание

13.2.2017
Nabavka letnje službene uniforme za zaposlene u direkciji za Tehniku

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke letnje službene uniforme za zaposlene u Direkciji za Tehniku za 2017. godinu, u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem.

Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Svetlana Brujić, svetlanabr@telekom.rs .

Rok za podnošenje ponude je 6.3.2017. godine, do 11,00 časova.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

NABAVKA DOBARA Источник: opština Bačka Palanka