Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 227101
Дата публикации: 20-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА
20. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Услуге

За услуге:
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

79710000 - УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊАДатум објављивања позива за подношење понуда: 18.01.2017. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 20.02.2017. године.

РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА:  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ, КОЈИ ЈЕ ОДБАЧЕН ЗАКЉУЧКОМ  НА ОСНОВУ ЧЛАНА 151. СТАВ 2 ЗНЈ

Врста поступка јавне набавке:  отворени поступак

Продужење рока за подношење: четири дана уместо 17.02.2017. године сада је рок до 21.02.2017. године

Време и место отварања понуда / пријава:  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ОДМАХ ПО ИСТЕКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ОДНОСНО ДАНА 21.02.2017. ГОД. У 12.15 САТИ НА АДРЕСИ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, БЕОГРАД, ПРВИ МЕЂУСПРАТ, СКУПШТИНСКА САЛА.

Време и место подношења понуда (нови рок): ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ПОНУДЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ЛИЧНО НА АДРЕСУ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, 11000 БЕОГРАД, С НАЗНАКОМ «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА – НЕ ОТВАРАТИ».
ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ АКО ЈЕ НАРУЧИОЦУ ПРИСТИГЛА ДО ДАТУМА 21.02.2017. ГОД. НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.00 САТИ.

Лице за контакт: Милош Алексић, 3347-812, Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Милош Алексић, с.р.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

PVC i PE cevi za zaštitu kablova (šifra M/1/2017) Источник: ЈКП "Београд пут"

Usluge izrade, ugradnja i krpljenja cerada (šifra M/42/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"