Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОСИГУРАЊЕ

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 17385
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОСИГУРАЊЕ
10. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: Услуге

ОСИГУРАЊЕ
ПАРТИЈА 1 - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 2 - ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 3 - ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

66510000 - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.02.2017. године.

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 10.02.2017. године.

РАЗЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка мале вредности, обликована по партијама

Продужење рока за подношење: три дана уместо 10.02.2017. године сада је рок до 14.02.2017. године

Време и место отварања понуда / пријава:  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ОДМАХ ПО ИСТЕКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ОДНОСНО ДАНА 14.02.2017. ГОД. У 12.00 САТИ НА АДРЕСИ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, БЕОГРАД, ПРВИ МЕЂУСПРАТ, СКУПШТИНСКА САЛА.

Остале информације:

Време и место подношења понуда (нови рок): ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ПОНУДЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ ИЛИ ЛИЧНО НА АДРЕСУ - ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, ТАКОВСКА 12, 11000 БЕОГРАД, С НАЗНАКОМ «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - ОСИГУРАЊЕ – НЕ ОТВАРАТИ».
ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ АКО ЈЕ НАРУЧИОЦУ ПРИСТИГЛА ДО ДАТУМА 14.02.2017. ГОД. НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.00 САТИ.


Лице за контакт: Милош Алексић, 3347-812, Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Милош Алексић, с.р.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48) Источник: Градска општина Палилула

Обавештење о закљученом уговору - Моторно гориво Источник: Градска општина Палилула

Обавештење о закљученом уговору - Кафе кухиња - пиће Источник: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - Електрична енергија (бр.17-1) Источник: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.17-2) Источник: Градска општина Палилула